Get Adobe Flash player
Thành công của bạn, sự phát triển của chúng tôi

Bán nhà và đất tại tổ 2, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Ngày đăng: 07/11/2014
Nơi đăng: Tuyên Quang

Thông tin liên hệ

Họ và Tên: Trần Mạnh Phong

Email: [email protected]

Địa chỉ: Lô A26 - KDC - Số 9 - Tổ 11 - P. Phan ĐÌnh Phùng. TP. Thái Nguyên. T. Thái Nguyên

Điện thoai: 0912549127

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1.  Tài sản bán đấu giá:
Lô 1: Quyền sử dụng đất số Đ 694116 ngày 02/11/2004 do UBND thị xã Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Mùi và bà Nguyễn Thị Tẩm, tại thửa đất số 27, tờ bản đồ số 27, xóm 2, xã Nông Tiến, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (đã chuyển nhượng cho hộ bà Đoàn Thị Hiền và ông Đặng Minh Hiểu địa chỉ tổ 2, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Tuyên Quang xác nhận ngày 29/11/2010). Có diện tích 119,6m2 đất thổ cư thời hạn sử dụng lâu dài.
Nguồn gốc tài sản: Tài sản thế chấp phát mại.
+ Giá khởi điểm: 452.088.000đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi hai triệu không trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn).
+ Tiền đặt trước: 67.813.000đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu tám trăm mười ba nghìn đồng chẵn).
Lô 2: Quyền sử dụng đất số AĐ 042524 ngày 26/6/2007 do UBND thị xã Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang cấp cho hộ ông Đặng Minh Hiểu và bà Đoàn Thị Hiền, tại thửa đất số 02212.27.19b tờ bản đồ số 27, xóm 2, xã Nông Tiến, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Có diện tích 120m2 đất ở tại nông thôn thời hạn sử dụng lâu dài (nay là Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) và ngôi nhà 02 tầng có tổng diện tích 300m2.
Nguồn gốc tài sản: Tài sản thế chấp phát mại.
+ Giá khởi điểm: 1.167.750.000đồng. (Bằng chữ: Một tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
+ Tiền đặt trước: 175.162.000đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm triệu một trăm sáu mươi hai nghìn đồng chẵn).
Lô 3: Quyền sử dụng đất số AN 637528 ngày 19/01/2009 do UBND thị xã Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang cấp cho ông Nguyễn Xuân Chung, tại thửa đất số 40 tờ bản đồ số 27 xóm 2, phường Nông Tiến, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (Đã chuyển nhượng cho hộ ông Đặng Đoàn Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Thu Trang - địa chỉ: Tổ 2, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Tuyên Quang xác nhận ngày 28/03/2011). Có tổng diện tích 65,9m2 trong đó có 50m2 đất ở đô thị thời hạn sử dụng lâu dài và 15,9m2 đất trồng cây lâu năm thời hạn sử dụng đến ngày 02/8/2056.
Nguồn gốc tài sản: Tài sản thế chấp phát mại.
+ Giá khởi điểm: 201.654.000đồng. (Bằng chữ: Hai trăm linh một triệu sáu trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn).
+ Tiền đặt trước: 30.248.000đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu hai trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn).
 Lô 4: Quyền sử dụng đất số BC 397982 ngày 05/5/2011 do UBND thành phố Tuyên Quang cấp cho ông Đặng Đoàn Chung và bà Nguyễn Thị Thu Trang, tại thửa đất số 42 tờ bản đồ số 27 tổ 2, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Có diện tích 129,2m2 trong đó có 50m2 đất ở đô thị thời hạn sử dụng lâu dài và 79,2m2 đất trồng cây lâu năm thời hạn sử dụng đến ngày 02/8/2056 (nay là phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).
Nguồn gốc tài sản: Tài sản thế chấp phát mại.
+ Giá khởi điểm: 360.468.000đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn).
+ Tiền đặt trước: 54.070.000đồng (Bằng chữ: Năm mươi bốn triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).
Lô 5: Quyền sử dụng đất số X 122688 ngày 24/7/2004 do UBND thị xã Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang cấp cho hộ ông Đặng Đoàn Chung, tại thửa đất số 21b tờ bản đồ số 27, xóm 2, xã Nông Tiến, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Có diện tích 90,3m2 đất thổ cư thời hạn sử dụng lâu dài (nay là tổ 2, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).
Nguồn gốc tài sản: Tài sản thế chấp phát mại.
+ Giá khởi điểm: 341.334.000đồng. (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi mốt triệu ba trăm ba mươi bốn nghìn đồng chẵn).
+ Tiền đặt trước: 51.200.000đồng (Bằng chữ: Năm mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng chẵn).
Lô 6: Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số BC 397369 ngày 02/3/2011 do UBND thành phố Tuyên Quang cấp cho ông Đặng Đàm Thủy, tại thửa số 260, tờ bản đồ địa chính số 9, thuộc tổ 21, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Có diện tích 152,9m2 trong đó 127,4m2 đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. 25,5m2 đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến năm 2053 thuộc đất quy hoạch đường giao thông.
Nguồn gốc tài sản: Tài sản thế chấp phát mại.
+ Giá khởi điểm: 2.786.238.000đồng. (Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm tám mươi sáu triệu hai trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn).
+ Tiền đặt trước: 417.935.000đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười bảy triệu chín trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn)
Lô 7: Quyền sử dụng đất số AN 637527 ngày 19/01/2009 do UBND thị xã Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang cấp cho ông Nguyễn Xuân Thắng, tại thửa đất số 36, tờ bản đồ số 27, xóm 2, phường Nông Tiến, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Có diện tích 88,8m2 trong đó có 50m 2 đất ở đô thị thời hạn sử dụng lâu dài, 38,8m2 đất trồng cây lâu năm thời hạn sử dụng đến ngày 02/8/2056 (nay là Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).
Nguồn gốc tài sản: Tài sản thế chấp phát mại.
+ Giá khởi điểm: 310.800.000đồng. (Bằng chữ: Ba trăm mười triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).
+ Tiền đặt trước: 46.620.000đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu sáu trăm hai mươi  nghìn đồng chẵn).
Lô 8: Quyền sử dụng đất số AK 843880 ngày 01/02/2008 do UBND thị xã Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang cấp cho bà Nguyễn Thị Thành, tại thửa đất số 19a tờ bản đồ số 27 xóm 2, xã Nông Tiến, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Có diện tích 598,4m2 trong đó có 400m2 đất thổ cư thời hạn sử dụng lâu dài, 198,4m2 đất trồng cây lâu năm đến ngày 13/8/2057 (nay là Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) và bao gồm các công trình xây dựng trên đất.
Nguồn gốc tài sản: Tài sản thế chấp phát mại.
+ Giá khởi điểm: 1.316.575.000đồng. (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm mười sáu triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn).
+ Tiền đặt trước: 197.486.000đồng. (Bằng chữ: Một trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn).
2. Vị trí tài sản:
Lô 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8: Tổ 2, phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Lô 6: Tổ 21, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
3. Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, đăng ký xem tài sản: Từ ngày 02/10/2014 đến hạn chót 16h00 ngày 24/10/2014. Tại VPĐD Công ty CP Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tại Thái Nguyên - Số nhà 10, ngõ 168, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên; Công ty CP Dịch vụ Đấu giá Việt Nam - Số 41 ngõ 55 đường Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội; hoặc tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tuyên Quang - Số 182, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
4. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 02/10/2014 đến hạn chót 11h30 ngày 03/11/2014 tại nơi có tài sản bán đấu giá.
5. Thời gian nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/10/2014 đến hạn chót 16h00 ngày 31/10/2014. Tại VPĐD Công ty CP Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tại Thái Nguyên - Số nhà 10, ngõ 168, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên; Công ty CP Dịch vụ Đấu giá Việt Nam - Số 41 ngõ 55 đường Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội; hoặc tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tuyên Quang - Số 182, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
6. Địa điểm đăng ký mua tài sản và nộp khoản tiền đặt trước: Tại VPĐD Công ty CP Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tại Thái Nguyên - Số nhà 10, ngõ 168, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên; Công ty CP Dịch vụ Đấu giá Việt Nam - Số 41 ngõ 55 đường Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội; hoặc tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tuyên Quang - Số 182, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
7. Thời gian bán đấu giá dự kiến: Từ 09h00 phút ngày 05/11/2014.
8. Địa điểm bán đấu giá tài sản dự kiến: Tại trụ sở phòng hội trường tầng 02 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tuyên Quang, Số 182, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Các thông tin khác: Người có tài sản thế chấp và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được chuộc lại tài sản hoặc được mua tài sản, trong điều kiện nộp tiền chuộc tài sản hoặc nộp tiền mua tài sản.
Mọi chi tiết xin liên hệ: VPĐD Công ty CP Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tại Thái Nguyên - Số nhà 10, ngõ 168, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên. ĐT: 02806.258.969 hoặc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam - Số 41 ngõ 55 đường Tân Xuân. Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. ĐT: 04.63297858 hoặc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tuyên Quang, Số 182, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang ĐT: 0273.827.669 (Trong giờ hành chính).
Tin khác

Đấu giá và mua bán tài sản

 • Bán nhà 2 tầng và 46,8m2 đất tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Bán toàn bộ nhà cửa và dây chuyền sản xuất miến dong tại Thôn Nà Khao, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
 • Bán nhà 3 tầng và 150m2 đất ở tại đô thị tại ngõ 247 đường thống nhất thành phố Thái Nguyên
 • Bán nhà 08 tầng có tổng diện tích xây dựng là 2.036m2 và 233m2 đất ở thời hạn sử dụng lâu dài tại phường Thắng Lợi, Thị xã Sông Công, Thái Nguyên.
 • Bán 01 xe ô tải PicKup cabin kép đời 2014 và 01 ô tô Cửu Long đời 2009
 • Bán 872,1m² đất ở tại đô thị tại tổ 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Bán Nhà và toàn bộ các công trình xây dựng trên đất với 2.608m2 đất tại xã Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
 • Bán nhà 3 tầng và 175,5m2 đất ở đô thị tại mặt đường tích Lương
 • Bán 613m2 đất ruộng tại Tổ dân phố Úc Sơn, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
 • Bán toàn bộ quyền sử dụng đất 702m2 và toàn bộ nhà cửa máy móc thiết bị xăng dầu tại xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
 • Bán toàn bộ 745,4m2 đất và Toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị xăng dầu tại trung tâm thành phố Bắc Kạn,tỉnh Bắc Kạn
 • Bán 190,5m2 đất ở tại đô thị và nhà xây 1 tầng cấp 4, diện tích 100m2 tiếp giáp mặt đường 3/2 gần nhà máy thép Toàn Diện tại Tổ 1, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguy
 • Bán 80m2 đất ở tại đô thị và 01 nhà xây 02 tầng, tổng diện tích 160m2 tại Tổ dân phố Xuân Miếu 2, phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
 • Bán đất huyện Đồng Hỷ
 • Bán nhà mặt đường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên có tổng diện tích 101,25m² đất thổ cư và Tài sản trên đất: 01 nhà xây 02 tầng, 01 tum tổng diện tích 220m2
 • Bán đất sau trường ĐH Công Nghiệp
 • Bán cây xăng tại Phường Đức Xuân - Bắc Kạn
 • Bán thửa đất cách cổng phụ Glonic Thái Nguyên
 • Bán nhà và đất TT Ba Hàng, TX Phổ Yên, TP Thái Nguyên
 • Bán nhà phường Tân Tập, tp Thái Nguyên.
 • Hỗ trợ trực tuyến


  Liên kết website

  Quảng cáo